Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) ΚΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ-ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


Είμαι συνδρομητής ........... (6937432530 ο αριθμός του κινητού μου τηλεφώνου). Την 02-03-2016 ανανέωσα προφορικά-τηλεφωνικά την συνεργασία μου με την ....... με το πρόγραμμα PLUS 65, το οποίο παρείχε 1500 λεπτά ομιλίας προς όλους, 1500 sms προς όλους και 2 GB internet. Η προφορική-τηλεφωνική συμφωνία μας με την ............... ήταν για δέσμευση 18μήνου στο πρόγραμμα αυτό, στην ΤΕΛΙΚΗ τιμή των 25,75 ΕΥΡΩ, ενώ εάν σταματούσα την συνεργασία μου με τον ....... (σταθερή τηλεφωνία και internet) με τον οποίο δεν δεσμευόμουν ούτε δεσμεύομαι με συμβόλαιο, η τελική τιμή για εμένα στο ανωτέρω πρόγραμμα cosmote θα ήταν 30,24 ΕΥΡΩ. (Σημειωτέον ότι οι συνομιλίες μου με την .......... για την ανωτέρω συμφωνία μας έχουν καταγραφεί, όπως με ενημέρωναν. Σημειωτέον επιπλέον ότι η ......... δεν μου έστειλε ως υποχρεούται εγγράφως τους συμφωνηθέντες προφορικά-τηλεφωνικά όρους, ούτε το έντυπο δηλώσεως υπαναχωρήσεως).   

Περί την 08-05-2016 διαπίστωσα από sms ότι στο πρόγραμμά μου στην .......... είχαν προστεθεί 500 MB επιπλέον για το internet. Την 11-05-2016 με sms με ενημέρωσε η .......... ότι είχε εκδοθεί ο λογαριασμός μου με ποσό πληρωμής 29,94 ΕΥΡΩ, παρότι δεν είχα ξεπεράσει τις καταναλώσεις του παγίου μου, ούτε είχα παύσει την συνεργασία μου με τον .........

Την ίδια ημερομηνία και περί ώρα 19:40 περίπου τηλεφώνησα στην εξυπηρέτηση πελατών στην .........., προκειμένου να ρωτήσω για ποιο λόγο με είχε η ......... χρεώσει με το ποσό αυτό. Με «εξυπηρέτησε» η κ. Ε…….  σε συνομιλία που έχει καταγραφεί όπως η ίδια με ενημέρωσε. Μου είπε λοιπόν, μεταξύ άλλων, ότι το ποσό των 29,94 ΕΥΡΩ του λογαριασμού οφειλόταν στο ότι η ......... είχε αποφασίσει μονομερώς (χωρίς να το ζητήσω και χωρίς να συναινέσω) την αλλαγή-αναβάθμιση του προγράμματός μου σε ανώτερο, το οποίο πρόσφερε 500 ΜΒ επιπλέον, και για το οποίο πλέον όφειλα να πληρώνω μεγαλύτερο ποσό παγίου. Πέραν του ότι δεν ήταν σε θέση να μου επιβεβαιώσει το ποσό των 25,75 ΕΥΡΩ που είχαμε συμφωνήσει με την ............, όταν διαμαρτυρήθηκα για την μονομερή-αυθαίρετη ενέργεια της ..........., αναπτύσσοντάς της νομικά και λογικά επιχειρήματα, μου είπε επί λέξει: «Αφήστε τα δικηγορίστικα».

Ζήτησα αμέσως να μιλήσω με προϊστάμενό της, και πράγματι ύστερα από λίγη ώρα μου τηλεφώνησε ο προϊστάμενος κ. Η…..  Τ……. Σε κλήση που, όπως με ενημέρωσε κατόπιν ερωτήματός μου, δεν καταγραφόταν, μου ζήτησε ΣΥΓΝΩΜΗ για την συμπεριφορά της κ. Ε……………. Του εξέθεσα τα παράπονα και τα επιχειρήματά μου σε σχέση με την μονομερή-αυθαίρετη εκ μέρους της ............ αναβάθμιση του προγράμματός μου σε ανώτερο με συνακόλουθη μονομερή-αυθαίρετη αύξηση του παγίου μου, του ζήτησα να μου τηλεφωνήσει ο ίδιος για να με ενημερώσει για το ζήτημα αυτό καθώς επίσης ζήτησα έγγραφη απάντηση στο email μου το οποίο του έδωσα (a_afloros@yahoo.gr, aafloros@gmail.com). Μου απάντησε ότι έως την Παρασκευή 13-5-2016 θα έχω στο email μου την έγγραφη απάντηση. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν έλαβα έγγραφη απάντηση στο email μου για το ανωτέρω ζήτημα.

Ωστόσο την 13-05-2015 μου τηλεφώνησε η κ. Ε……….Γ……… (ηχογραφημένη κλήση όπως με ενημέρωσε) από το Τμήμα Παραπόνων της ........., η οποία μου πρότεινε να μην πληρώσω την διαφορά των (29,94 ΕΥΡΩ -25,75 ΕΥΡΩ=) 4,19 ΕΥΡΩ, δηλαδή να μην πληρώσω (4,19 ΕΥΡΩ Χ 16 μήνες=) 67,04 ΕΥΡΩ. Επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου της ζήτησα να επικοινωνήσει και πάλι μαζί μου την Δευτέρα 16-05-2016.

Πράγματι την Δευτέρα 16-05-2016 επικοινώνησε και πάλι μαζί μου η κ. Ε………. Γ……… περί ώρα 13:10 (ηχογραφημένη κλήση όπως με ενημέρωσε). Της εξήγησα ότι σε περίπτωση που, όπως αναμένεται, αυξηθούν τα τέλη κινητής τηλεφωνίας επ’ ουδενί πρόκειται να επωμιστώ εγώ το όποιο επιπλέον ποσό τελών κινητής, το οποίο θα υπολογιστεί επί μεγαλυτέρου ποσού παγίου, λόγω της μονομερούς-αυθαίρετης εκ μέρους της ......... αναβαθμίσεως προγράμματος και συνακόλουθα μονομερούς-αυθαιρέτου εκ μέρους της ........ αυξήσεως του παγίου μου. Επ’ αυτού μου απάντησε ότι «θα το δούμε» όταν έλθει αυτή η ώρα. Ανταπάντησα ότι επιφυλάσσομαι για το θέμα των τελών κινητής, δηλαδή για το σε τι ποσό αυτά θα υπολογιστούν κλπ, καθώς επίσης για κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά μου, π.χ. για οιαδήποτε μελλοντική βλάβη-ζημία μου απότοκο της μονομερούς και αυθαιρέτου εκ μέρους της ..........αναβαθμίσεως του προγράμματός μου και ταυτοχρόνου μονομερούς και αυθαιρέτου εκ μέρους της .......... αυξήσεως του παγίου ποσού.

Την ίδια ημερομηνία μου τηλεφώνησε εκ νέου η κ. Ε………. Γ…….. (ηχογραφημένη κλήση όπως με ενημέρωσε), και εν τέλει μου πρότεινε να «κερδίσω» τη διαφορά των (29,70 νέο πάγιο -25,75 παλαιό πάγιο=3,95 εν τέλει ΕΥΡΩ Χ 17 μήνες)=67,15 ΕΥΡΩ. Αυτό θα γινόταν με την αποστολή σε εμένα πιστωτικών λογαριασμών για το αναγκαίο χρονικό διάστημα. Συμφώνησα σε αυτό, επιφυλασσόμενος ωστόσο παντός νομίμου δικαιώματός μου από όποια απότοκο των αυθαίρετων-μονομερών ενεργειών της ........... μελλοντική βλάβη-ζημία μου, όπως και ανωτέρω ενδελεχώς αναπτύσσω (πχ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όποια συνέπεια από αύξηση τελών κινητής που τυχόν θα υπολογίζονται επί μεγαλυτέρου παγίου από αυτό στο οποίο αρχικά συμφώνησα, κλπ)           

Την 26-05-2016 τηλεφώνησα στην κ. Ε……… Γ………….. προς τελική επιβεβαίωση των ανωτέρω (ηχογραφημένη κλήση όπως με ενημέρωσε), και εν τέλει μου είπε ότι (εφόσον δεν υπερβώ το πάγιο) δεν θα πληρώσω τους λογαριασμούς της 10-6-2015, 10-07-2016, 10-08-2016 και θα έχω 20,00 περίπου ΕΥΡΩ πίστωση στον λογαριασμό της 10-09-2016. Επιπλέον διευκρινίστηκε ότι εφόσον παύσω την συνεργασία μου με τον .......... (σταθερή και internet) το αυθαιρέτως αυξηθέν εκ μέρους της ............ πάγιο των 29,70 ΕΥΡΩ θα γινόταν 34,71 ΕΥΡΩ. (Σημειωτέον ότι στην τηλεφωνική-προφορική ανανέωση της συμβάσεώς μου με την .......... που ξεκίνησε από 02-03-2016 είχε συμφωνηθεί πάγιο 25,75 ΕΥΡΩ, που θα γινόταν 30,24 ΕΥΡΩ σε περίπτωση που έπαυα την συνεργασία μου με τον ..........)

Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου από όποια απότοκο των αυθαίρετων-μονομερών ενεργειών της ......... μελλοντική βλάβη-ζημία μου, όπως και ανωτέρω ενδελεχώς αναπτύσσω (π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αύξηση ποσών λογαριασμών και όχι μόνο, π.χ. όποια συνέπεια από αύξηση τελών κινητής που τυχόν θα υπολογίζονται επί μεγαλυτέρου ποσού παγίου από αυτό στο οποίο αρχικά συμφώνησα, κλπ)

Εκ περισσού αναφέρω ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη συμπεριφορά της ........ συνιστά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) παράβαση των διατάξεων για την προστασία του καταναλωτή (Ν.2251/1994 ως ισχύει), κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ τεύχος Β΄ 1505/30-07-2008), κατάφωρη παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας του ομίλου ......., κλπ.

Δια της παρούσας αναφοράς-εξωδίκου διαμαρτυρίας, προσκλήσεως, οχλήσεως, δηλώσεώς μου, και ρητώς επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου, αιτούμαι-καλώ την .......... για την τήρηση των συμπεφωνημένων και της νομιμότητας, τώρα και στο μέλλον, τονίζοντάς σας ότι ακόμα και αν τηρηθούν εκ μέρους της ......... όλα όσα τηλεφωνικά μου υπεσχέθη η κ. Ε………. Γ…….. την 26-05-2016, και πάλι δεν αναιρείται η απόλυτα καταχρηστική άρα και παράνομη συμπεριφορά της, την οποία όπως έχω πληροφορηθεί τις τελευταίες ημέρες επιδεικνύει και σε άλλους συνδρομητές της. 


Η τακτική της αυθαίρετης-μονομερούς εκ μέρους της ...............αναβάθμισης του προγράμματός μου συμβολαίου σε αυτή με τη συνακόλουθη αυθαίρετη-μονομερή εκ μέρους της αύξηση του παγίου μου είμαι σε θέση να γνωρίζω από συζητήσεις με φίλους και γνωστούς ότι ακολουθείται ως τακτική και από τις άλλες δύο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν κάποιος π.χ. εγώ εν προκειμένω αποφασίσω για το λόγο αυτό να καταγγείλω τη σύμβασή μου με την ................... και να συμβληθώ με κάποια από τις άλλες δύο εταιρείες κινητής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, τότε θα έχω να αντιμετωπίσω την ίδια απόλυτα καταχρηστική και παράνομη πρακτική. 

       Αν λοιπόν αποφασίσει κάποιος να καταγγείλει τη σύμβασή του πχ με την ................ κ συμβληθεί με άλλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας κ διαπιστώσει ότι κ η άλλη εταιρεία κινητής κάνει το ίδιο, ή δεν συμβληθεί με άλλη εταιρεία γιατί ήδη γνωρίζει ότι κάνει το ίδιο, κ εάν επιπλέον γνωρίζει ότι κ οι τρεις εν Ελλάδι εταιρείες κινητής κάνουν το ίδιο, αυτό λέγεται ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ.
       
Εναρμονισμένη πρακτική υπάρχει όταν μια συγκεκριμένη, ανταγωνιστικά κρίσιμη, συμπεριφορά επιχειρήσεων (π.χ. πολιτική τιμών) δεν είναι αποτέλεσμα αυτόνομης επιχειρηματικής πρακτικής που προσανατολίζεται στις οικονομικές συνθήκες και στις συνθήκες της αγοράς, αλλά συνέπεια μιας καθ’ οιονδήποτε τρόπο συντελούμενης συνεννόησης μεταξύ τους. Πρόκειται, δηλαδή, για μορφή συντονισμού μεταξύ επιχειρήσεων, που χωρίς να έχει εξελιχθεί μέχρι την πραγματοποίηση μιας κατά κυριολεξία συμφωνίας, υποκαθιστά συνειδητά στην πράξη τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής είναι παγιδευμένος έχοντας μόνο δύο επιλογές:
Ή θα επιλέξει να παραμείνει στην εταιρεία με την οποία έχει ήδη συμβληθεί, σκύβοντας το κεφάλι και αποδεχόμενος την αυθαίρετη και απόλυτα καταχρηστική αύξηση του παγίου του, πληρώνοντας από χρήματα που δεν έχει ούτε ως υστέρημα, προκειμένου να έχει κινητή τηλεφωνία, γιατί γνωρίζει ότι και όλες οι άλλες εταιρείες πράττουν το ίδιο, οπότε δεν θα κερδίσει κάτι επιλέγοντας μία άλλη εταιρεία, είτε θα επιλέξει να μείνει χωρίς κινητό τηλέφωνο καθώς δεν αντέχει οικονομικά την αυθαίρετη αύξηση του παγίου του. Αυτό είναι λογικά, νομικά και ουσιαστικά άτοπο και δεν μπορεί να συμβαίνει. Συνιστά εναρμονισμένη πρακτική, νόθευση του ανταγωνισμού και όχι μόνο.

Αποτελεί αδήριτη ανάγκη να λάβετε δεόντως υπόψιν σας και να εκτιμήσετε επιπλέον των ανωτέρω αναφερομένων τα κάτωθι:

- Η αυθαίρετη εκ μέρους της ...............αναβάθμιση προγράμματος-αύξηση παγίου μου έλαβε χώρα μόλις δύο μήνες μετά από την τηλεφωνική-προφορική σύναψη νέου συμβολαίου μεταξύ εμού και της cosmote (02-03-2016 η σύναψη της νέας συμβάσεως, την 11-05-2016 ενημερώθηκα για την αυθαίρετη αύξηση παγίου κλπ). Εάν γνώριζα από την αρχή το τι επρόκειτο να συμβεί ενδεχομένως δεν θα προχωρούσα στη σύναψη της συμβάσεως με την .................

- Η δυνατότητα καταγγελίας εντός μηνός αζημίως η οποία υποτίθεται ότι δίνεται από την ................. δεν εξισορροπεί τα πράγματα υπέρ εμού ως καταναλωτή και στερείται ουσίας  για δύο τουλάχιστον λόγους.
Πρώτον γιατί η ................. σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως ζητά ως penalty από τον καταναλωτή την επιδότηση, είτε ως επιδότηση συσκευής είτε ως επιδότηση παγίου, παρότι γνωρίζει ότι απαγορεύεται ρητά κάτι τέτοιο τουλάχιστον ως προς την επιδότηση του παγίου, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να μείνει στην .............. ο καταναλωτής προκειμένου να αποφύγει αυτή την χρέωση.
Δεύτερον γιατί ακόμα και αν αποφασίσει ο καταναλωτής (εγώ εν προκειμένω) να αποχωρήσει από την ................ και να συμβληθεί με κάποια άλλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας θα έχει να αντιμετωπίσει τις ίδιες καταχρηστικές συμπεριφορές (αυθαίρετη αύξηση παγίου κλπ), κατά τα ειδικότερα ανωτέρω διαλαμβανόμενα.

- Η ..................... όχι απλά δεν μου απέστειλε εγγράφως τους όρους της τηλεφωνικά συναφθείσας συμβάσεως και το έντυπο δηλώσεως υπαναχωρήσεως εκ μέρους μου ως όφειλε εκ του νόμου, αλλά όταν τους ρώτησα σχετικά κατά τη σύναψη της συμβάσεως αρνήθηκαν τη δυνατότητά μου υπαναχωρήσεώς μου αζημίως εντός 14 ημερών από την σύναψη της συμβάσεως, λέγοντάς μου παραπλανητικά-ψευδώς ότι θα πληρώσω penalty.

- Αυτό δε που συνιστά το πλέον τραγικό στοιχείο, ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΟΛΚΗΣ, πανθομολογούμενη σε ιδιωτικές συζητήσεις, είναι το γεγονός ότι οι εταιρείες κινητής συνεχίζουν τις πλείστες όσες αθέμιτες πρακτικές τους γνωρίζοντας ότι λίγοι καταναλωτές θα τις καταλάβουν, ακόμα λιγότεροι θα διαμαρτυρηθούν, ακόμα πιο λίγοι θα επιμείνουν ώστε να πετύχουν αυτό που θέλουν δια επικοινωνίας τους με τα τμήματα εξυπηρετήσεως πελατών, ακόμα πιο λίγοι ίσως ελάχιστοι θα προβούν σε καταγγελίες στον Συνήγορο του Καταναλωτή, στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στην ΕΕΤΤ, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, ή και σε αγωγές και μηνύσεις ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων. Ακόμα δε και αν τους επιβληθούν πρόστιμα από την ΕΕΤΤ, ή και την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή το κέρδος που αιτιωδώς θα έχει ήδη προκύψει για αυτές από τις πλείστες όσες καταχρηστικές και παράνομες πρακτικές τους είναι τέτοιο κατά την κοινή πείρα και με τους πλέον συντηρητικούς υπολογισμούς που τις συμφέρει, πέραν πάσης αμφισβητήσεως, να συνεχίσουν να παρανομούν καθώς τα παράνομα κέρδη τους υπερκαλύπτουν αβυσσαλέα τα όποια πρόστιμα τους επιβάλλονται.  
Για παράδειγμα το πρόστιμο των 300.000,00 ΕΥΡΩ που επεβλήθη δια της υπ’ αριθμ. Ζ2-15944/2011 αποφάσεως της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Γ.Γ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ) σε εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ήταν χάδι μπροστά στα υπερκέρδη που η εταιρεία αυτή αποκόμισε κατά την κοινή πείρα από την Αθέμιτη εμπορική πρακτική-Παραπλανητική διαφήμιση για την οποία της επεβλήθη το πρόστιμο.

Παρακαλώ η παρούσα αναφορά-καταγγελία μου να διαβιβαστεί αρμοδίως εκ μέρους σας και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού έστω ως πληροφορία για τις δικές της αυτεπάγγελτες ενέργειες, και στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για τις δικές της ενέργειες.

    Σας ευχαριστώ προκαταβολικά, ρητώς επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός του.

                 Αίγιο, 06-6-2016
                    Με εκτίμηση,
            ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣ. ΦΛΩΡΟΣ
                        ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
      ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 13
      ΑΙΓΙΟ Τ.Κ. 25100
      ΤΗΛ/FAX: 26910 62620
      KIN: 6937 432530
      EMAIL: a_afloros@yahoo.gr,
                     aafloros@gmail.com


4 σχόλια:

  1. Έχω κι εγώ προβεί αρκετές φορές σε καταγγελία εταιρειών τηλεφωνίας. Η ΓΓ Καταναλωτή συστηματικά ποιεί την νήσσαν, και δεν εφαρμόζει στο ελάχιστο τις διατάξεις του νόμου που διέπουν τη λειτουργία της. Αντίθετα, έχουν ένα ανώδυνο κείμενο "πασπαρτού", που το στέλνουν για τα μάτια του κόσμου, χωρίς να εξετάσουν κάθε περίπτωση ξεχωριστά και, αν διαμαρτυρηθείς, δηλώνουν αναρμόδιοι. Έφτασα στο σημείο να καταγγείλω την ολιγωρία τους στο Συνήγορο του Πολίτη, αλλά δεν ίδρωσε το αφτί τους. Όσο για την ΕΕΤΤ, παλαιότερα είχε κάποιο αποτέλεσμα η παρέμβασή τους, αν και με πολύ αργά αντανακλαστικά, αλλά πλέον υπολειτουργεί, με αποτέλεσμα να μη βρίσκει κανείς το δίκιο του.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Έχω κι εγώ προβεί αρκετές φορές σε καταγγελία εταιρειών τηλεφωνίας. Η ΓΓ Καταναλωτή συστηματικά ποιεί την νήσσαν, και δεν εφαρμόζει στο ελάχιστο τις διατάξεις του νόμου που διέπουν τη λειτουργία της. Αντίθετα, έχουν ένα ανώδυνο κείμενο "πασπαρτού", που το στέλνουν για τα μάτια του κόσμου, χωρίς να εξετάσουν κάθε περίπτωση ξεχωριστά και, αν διαμαρτυρηθείς, δηλώνουν αναρμόδιοι. Έφτασα στο σημείο να καταγγείλω την ολιγωρία τους στο Συνήγορο του Πολίτη, αλλά δεν ίδρωσε το αφτί τους. Όσο για την ΕΕΤΤ, παλαιότερα είχε κάποιο αποτέλεσμα η παρέμβασή τους, αν και με πολύ αργά αντανακλαστικά, αλλά πλέον υπολειτουργεί, με αποτέλεσμα να μη βρίσκει κανείς το δίκιο του.

    ΑπάντησηΔιαγραφή