Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ-ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΓΙΟΥ


ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή
(υποβάλλεται ατελώς)

Τρόποι Υποβολής Αναφοράς
Με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της Αρχής
Με ταχυδρομείο:
Λ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 11471 Αθήνα
Με fax:
210-6460414
1. Στοιχεία Καταναλωτή (Συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα. Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά)
Όνομα*:                 ΑΝΔΡΕΑΣ                                              Επώνυμο*: ΦΛΩΡΟΣ
Πατρώνυμο*:          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                           Επάγγελμα: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Οδός*: ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                                 Aριθμός*: 13          
Δήμος*:           ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ                                                   TK*:25100
Σταθερό Τηλ.:      2691062620                              Κινητό Τηλ.*:    6937432530                                    
Email*: a_afloros@yahoo.gr , aafloros@gmail.com             Fax:   2691062620                                                     2. Στοιχεία Καταγγελλόμενων Επιχειρήσεων
(Συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα. Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά)
Επιχείρηση Α
Επωνυμία*:                                   

Επιχείρηση Β
Επωνυμία*:                                                                   Έδρα-Οδός*:

Έδρα-Οδός*:
Αριθμός*:

Αριθμός*:
Πόλη*:           ΤΚ*:

Πόλη*:                                        ΤΚ*:
Τηλέφωνο*:                      Fax:

Τηλέφωνο*:                               Fax:
Email:

Email:3. Καταναλωτική Διαφορά (Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά)


 
 

H υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον δικαστικών αρχών*:   NAI               OXI      x                                                                              

(Συμπληρώστε με Χ το αντίστοιχο πεδίο. Αν οποιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα μέρη της υπόθεσης έχει προσφύγει ενώπιον των δικαστικών αρχών συμπληρώστε το ΝΑΙ)

Hμερομηνία*: 11-05-2016

(Αναφέρετε τον ακριβή χρόνο που διαπιστώθηκε το πρόβλημα)
Περιγραφή Ιστορικού*:
(Περιγράψτε το πρόβλημα με σαφή τρόπο και με ευανάγνωστα γράμματα)

Είμαι συνδρομητής .................. (6937432530 ο αριθμός του κινητού μου τηλεφώνου). Την 02-03-2016 ανανέωσα προφορικά-τηλεφωνικά την συνεργασία μου με την ......... με το πρόγραμμα PLUS 65, το οποίο παρείχε 1500 λεπτά ομιλίας προς όλους, 1500 sms προς όλους και 2 GB internet. Η προφορική-τηλεφωνική συμφωνία μας με την .................... ήταν για δέσμευση 18μήνου στο πρόγραμμα αυτό, στην ΤΕΛΙΚΗ τιμή των 25,75 ΕΥΡΩ, ενώ εάν σταματούσα την συνεργασία μου με τον ........... (σταθερή τηλεφωνία και internet) με τον οποίο δεν δεσμευόμουν ούτε δεσμεύομαι με συμβόλαιο, η τελική τιμή για εμένα στο ανωτέρω πρόγραμμα .............. θα ήταν 30,24 ΕΥΡΩ. (Σημειωτέον ότι οι συνομιλίες μου με την ............ για την ανωτέρω συμφωνία μας έχουν καταγραφεί, όπως με ενημέρωναν. Σημειωτέον επιπλέον ότι η ................ δεν μου έστειλε ως υποχρεούται εγγράφως τους συμφωνηθέντες προφορικά-τηλεφωνικά όρους, ούτε το έντυπο δηλώσεως υπαναχωρήσεως).    

Περί την 08-05-2016 διαπίστωσα από sms ότι στο πρόγραμμά μου στην .............. είχαν προστεθεί 500 MB επιπλέον για το internet. Την 11-05-2016 με sms με ενημέρωσε η ............. ότι είχε εκδοθεί ο λογαριασμός μου με ποσό πληρωμής 29,94 ΕΥΡΩ, παρότι δεν είχα ξεπεράσει τις καταναλώσεις του παγίου μου, ούτε είχα παύσει την συνεργασία μου με τον .........

Την ίδια ημερομηνία και περί ώρα 19:40 περίπου τηλεφώνησα στην εξυπηρέτηση πελατών στην ..........., προκειμένου να ρωτήσω για ποιο λόγο με είχε η .......... χρεώσει με το ποσό αυτό. Με «εξυπηρέτησε» η κ. Ε. ……….. σε συνομιλία που έχει καταγραφεί όπως η ίδια με ενημέρωσε. Μου είπε λοιπόν, μεταξύ άλλων, ότι το ποσό των 29,94 ΕΥΡΩ του λογαριασμού οφειλόταν στο ότι η ............. είχε αποφασίσει μονομερώς (χωρίς να το ζητήσω και χωρίς να συναινέσω) την αλλαγή-αναβάθμιση του προγράμματός μου σε ανώτερο, το οποίο πρόσφερε 500 ΜΒ επιπλέον, και για το οποίο πλέον όφειλα να πληρώνω μεγαλύτερο ποσό παγίου. Πέραν του ότι δεν ήταν σε θέση να μου επιβεβαιώσει το ποσό των 25,75 ΕΥΡΩ που είχαμε συμφωνήσει με την .........., όταν διαμαρτυρήθηκα για την μονομερή-αυθαίρετη ενέργεια της ........., αναπτύσσοντάς της νομικά και λογικά επιχειρήματα, μου είπε επί λέξει: «Αφήστε τα δικηγορίστικα».

Ζήτησα αμέσως να μιλήσω με προϊστάμενό της, και πράγματι ύστερα από λίγη ώρα μου τηλεφώνησε ο προϊστάμενος κ. Η……. Τ…… Σε κλήση που, όπως με ενημέρωσε κατόπιν ερωτήματός μου, δεν καταγραφόταν, μου ζήτησε ΣΥΓΝΩΜΗ για την συμπεριφορά της κ. Ε……. Του εξέθεσα τα παράπονα και τα επιχειρήματά μου σε σχέση με την μονομερή-αυθαίρετη εκ μέρους της ........... αναβάθμιση του προγράμματός μου σε ανώτερο με συνακόλουθη μονομερή-αυθαίρετη αύξηση του παγίου μου, του ζήτησα να μου τηλεφωνήσει ο ίδιος για να με ενημερώσει για το ζήτημα αυτό καθώς επίσης ζήτησα έγγραφη απάντηση στο email μου το οποίο του έδωσα (a_afloros@yahoo.gr, aafloros@gmail.com). Μου απάντησε ότι έως την Παρασκευή 13-5-2016 θα έχω στο email μου την έγγραφη απάντηση. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν έλαβα έγγραφη απάντηση στο email μου για το ανωτέρω ζήτημα.

Ωστόσο την 13-05-2015 μου τηλεφώνησε η κ. Ε…… Γ….. (ηχογραφημένη κλήση όπως με ενημέρωσε) από το Τμήμα Παραπόνων της ............, η οποία μου πρότεινε να μην πληρώσω την διαφορά των (29,94 ΕΥΡΩ -25,75 ΕΥΡΩ=) 4,19 ΕΥΡΩ, δηλαδή να μην πληρώσω (4,19 ΕΥΡΩ Χ 16 μήνες=) 67,04 ΕΥΡΩ. Επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου της ζήτησα να επικοινωνήσει και πάλι μαζί μου την Δευτέρα 16-05-2016.

Πράγματι την Δευτέρα 16-05-2016 επικοινώνησε και πάλι μαζί μου η κ. Ε….. Γ…. περί ώρα 13:10 (ηχογραφημένη κλήση όπως με ενημέρωσε). Της εξήγησα ότι σε περίπτωση που, όπως αναμένεται, αυξηθούν τα τέλη κινητής τηλεφωνίας επ’ ουδενί πρόκειται να επωμιστώ εγώ το όποιο επιπλέον ποσό τελών κινητής, το οποίο θα υπολογιστεί επί μεγαλυτέρου ποσού παγίου, λόγω της μονομερούς-αυθαίρετης εκ μέρους της ............ αναβαθμίσεως προγράμματος και συνακόλουθα μονομερούς-αυθαιρέτου εκ μέρους της ............. αυξήσεως του παγίου μου. Επ’ αυτού μου απάντησε ότι «θα το δούμε» όταν έλθει αυτή η ώρα. Ανταπάντησα ότι επιφυλάσσομαι για το θέμα των τελών κινητής, δηλαδή για το σε τι ποσό αυτά θα υπολογιστούν κλπ, καθώς επίσης για κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά μου, π.χ. για οιαδήποτε μελλοντική βλάβη-ζημία μου απότοκο της μονομερούς και αυθαιρέτου εκ μέρους της ............ αναβαθμίσεως του προγράμματός μου και ταυτοχρόνου μονομερούς και αυθαιρέτου εκ μέρους της ............ αυξήσεως του παγίου ποσού.

Την ίδια ημερομηνία μου τηλεφώνησε εκ νέου η κ. Ε….. Γ…. (ηχογραφημένη κλήση όπως με ενημέρωσε), και εν τέλει μου πρότεινε να «κερδίσω» τη διαφορά των (29,70 νέο πάγιο -25,75 παλαιό πάγιο=3,95 εν τέλει ΕΥΡΩ Χ 17 μήνες)=67,15 ΕΥΡΩ. Αυτό θα γινόταν με την αποστολή σε εμένα πιστωτικών λογαριασμών για το αναγκαίο χρονικό διάστημα. Συμφώνησα σε αυτό, επιφυλασσόμενος ωστόσο παντός νομίμου δικαιώματός μου από όποια απότοκο των αυθαίρετων-μονομερών ενεργειών της cosmote μελλοντική βλάβη-ζημία μου, όπως και ανωτέρω ενδελεχώς αναπτύσσω (πχ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όποια συνέπεια από αύξηση τελών κινητής που τυχόν θα υπολογίζονται επί μεγαλυτέρου παγίου από αυτό στο οποίο αρχικά συμφώνησα, κλπ)            

Την 26-05-2016 τηλεφώνησα στην κ. Ε…… Γ…….. προς τελική επιβεβαίωση των ανωτέρω (ηχογραφημένη κλήση όπως με ενημέρωσε), και εν τέλει μου είπε ότι (εφόσον δεν υπερβώ το πάγιο) δεν θα πληρώσω τους λογαριασμούς της 10-6-2015, 10-07-2016, 10-08-2016 και θα έχω 20,00 περίπου ΕΥΡΩ πίστωση στον λογαριασμό της 10-09-2016. Επιπλέον διευκρινίστηκε ότι εφόσον παύσω την συνεργασία μου με τον ....... (σταθερή και internet) το αυθαιρέτως αυξηθέν εκ μέρους της ..........πάγιο των 29,70 ΕΥΡΩ θα γινόταν 34,71 ΕΥΡΩ. (Σημειωτέον ότι στην τηλεφωνική-προφορική ανανέωση της συμβάσεώς μου με την ........... που ξεκίνησε από 02-03-2016 είχε συμφωνηθεί πάγιο 25,75 ΕΥΡΩ, που θα γινόταν 30,24 ΕΥΡΩ σε περίπτωση που έπαυα την συνεργασία μου με τον ..........)

Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου από όποια απότοκο των αυθαίρετων-μονομερών ενεργειών της ............ μελλοντική βλάβη-ζημία μου, όπως και ανωτέρω ενδελεχώς αναπτύσσω (π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αύξηση ποσών λογαριασμών και όχι μόνο, π.χ. όποια συνέπεια από αύξηση τελών κινητής που τυχόν θα υπολογίζονται επί μεγαλυτέρου ποσού παγίου από αυτό στο οποίο αρχικά συμφώνησα, κλπ)

Εκ περισσού αναφέρω ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη συμπεριφορά της ............. συνιστά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) παράβαση των διατάξεων για την προστασία του καταναλωτή (Ν.2251/1994 ως ισχύει), κατάφωρη παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ τεύχος Β΄ 1505/30-07-2008), κατάφωρη παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας του ομίλου ......., κλπ.

Δια της παρούσας αναφοράς-εξωδίκου διαμαρτυρίας, προσκλήσεως, οχλήσεως, δηλώσεώς μου, και ρητώς επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου, αιτούμαι-καλώ την ......... για την τήρηση των συμπεφωνημένων και της νομιμότητας, τώρα και στο μέλλον, τονίζοντάς ότι ακόμα και αν τηρηθούν εκ μέρους της όλα όσα τηλεφωνικά μου υπεσχέθη η κ. Ε………. Γ……… την 26-05-2016, και πάλι δεν αναιρείται η απόλυτα καταχρηστική άρα και παράνομη συμπεριφορά της, την οποία όπως έχω πληροφορηθεί τις τελευταίες ημέρες επιδεικνύει και σε άλλους συνδρομητές της. 

Αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή*:
 Δια της παρούσας αναφοράς-εξωδίκου διαμαρτυρίας, προσκλήσεως, οχλήσεως, δηλώσεώς μου, και ρητώς επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου, σας παρακαλώ να παρέμβετε προκειμένου η ........... να τηρήσει τα συμπεφωνημένα και τη νομιμότητα, τώρα και στο μέλλον, τονίζοντας ότι ακόμα και αν τηρηθούν εκ μέρους της όλα όσα τηλεφωνικά μου υπεσχέθη η κ. Ε…….. Γ……….. την 26-05-2016, και πάλι δεν αναιρείται η απόλυτα καταχρηστική άρα και παράνομη συμπεριφορά της, την οποία όπως έχω πληροφορηθεί τις τελευταίες ημέρες επιδεικνύει και σε άλλους συνδρομητές της.  

 Χ
 
Έχετε απευθυνθεί στον προμηθευτή για την επίλυση της διαφοράς*: NAI           OXI
Αποστολή καταγγελίας-αναφοράς την 30-05-2016 και περί ώρα 20:35 περίπου μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του. 

(Αναφέρετε τον ακριβή τρόπο & χρόνο)

4. Παρατηρήσεις
(Γράψτε οποιαδήποτε παρατήρηση θεωρείτε χρήσιμη και ιδίως αν έχει επιληφθεί της υπόθεσης άλλη δημόσια Αρχή)
Η πρακτική αυτή της .................. έχει επαναληφθεί τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με πληροφόρηση που έχω σε πολλούς άλλους συνδρομητές της που ανήμποροι και ανενημέρωτοι δέχονται δουλικά οποιαδήποτε καταχρηστική συμπεριφορά της. Πρέπει να τονιστεί ότι ακόμα και εάν εν τέλει τηρηθούν εκ μέρους της ............... όλα όσα τηλεφωνικά μου υπεσχέθη η κ. Ε……… Γ………. την 26-05-2016, και πάλι δεν αναιρείται η απόλυτα καταχρηστική άρα και παράνομη συμπεριφορά της, η οποία μετά βεβαιότητος θα προκαλέσει στο μέλλον νέες καταχρηστικές συμπεριφορές εκ μέρους της  εδραζόμενες στο μονομερώς και αυθαιρέτως αναβαθμισθέν και επιβληθέν εκ μέρους της ..................... πρόγραμμα. 
 Δεν έχει επιληφθεί της διαφοράς άλλη δημόσια αρχή.

5. Επισυναπτόμενα Έγγραφα
(Υποβάλετε σε αντίγραφα, οποιοδήποτε έγγραφο θεωρείτε χρήσιμο για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενδεικτικά: αντίγραφα συμβολαίων, αντίγραφα τιμολογίων, αντίγραφα αποδείξεων αγοράς, σχετική αλληλογραφία κ.λπ.)
● Φωτοτυπία ταυτότητας


Ημερομηνία 30/05/2016                                        ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣ. ΦΛΩΡΟΣ                                              
                                                                             Υπογραφή

Σχετικά με την αναφορά:
► Η παρούσα αναφορά διαβιβάζεται στη καταγγελλόμενη επιχείρηση αυτούσια.

Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter με τα νέα της Ανεξάρτητης Αρχής, συμπληρώστε το email σας a_afloros@yahoo.gr, aafloros@gmail.com.....................................................................................................................................................


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου